Inspirerad skrift

Till Ljuset hälsar jag er alla som är våra ombud på jorden.

 

Ni är alla vägledda att vara till hjälp åt oss, Er själva och edra medresenärer på resan. Ni kommer alla från samma källa och färdas mot samma mål. Vi förstår er inte alla gånger. Varför de bland Eder finns så mycket avund och oro. Förstår Ni inte att Ni alla behövs ? Att Ni alla har en egen uppgift och en egen väg att gå? 

Ni är ju alla unika varelser, ingen är den andra lik. Se på granarna i skogen. Ingen är väl den andras like? Se på vågorna som rullar in mot strand icke heller de äro varandras like, så varför skulle Ni vara det ?

Ni är alla komna från samma källa och till källan återgår ni sedan för en tid. Ni som är kallade att vara våra budbärare, har all er egen väg att gå 0ch er egen uppgift att sköta till hjälp för alla dom som ännu inte funnit vägen.

Er gemensamma väg är ju att sprida de budskap som vi vill ge er. Var och en på ert eget sätt, och ni skall veta att de är flera vägar som leder till källan och den kunskap som finns där. Den kunskap som ni skall bära med er och föra vidare till dem ni möter. Många är ju ännu, som inte funnit visshet, och många som tvivlar starkt på era ord och era upplevelser.Men ändock förtröttas icke, något litet frö finner alltid en väg att gro och växa och sträcka sig mot ljuset.

Ni måste vara varandra till stöd, uppmuntran och hjälp, ty vi vet att även bland eder finns ibland tvivel på er förmåga, och även ni har många frågor inom er. Vet dock att allt som ännu ligger förborgat inom er en tid, kommer att lysa klart och ge er än mer styrka och visshet om det stora alltet.

Nya tider och nya energier riktas framgent mot Eder och var då redo att mottaga en kraftfull ande,som fyller Er med den starka kärlekens ljus.

Jag är med dej Mitt namn är Sebulon.

( detta är en ny kontakt för mej; har tidigare kanliserad via Gabriel)