Inpirerad skrift

     Vad är det? in=i  spirit =ande, alltså i anden
 Denna form av ande-meddelande får jag då och då,
 och det kan röra sig om vitt skilda saker.
 Det är jag som håller i pennan, men det är inte mina ord.
 Jag har också på detta sätt fått vägledning till andra personer,
  och även fått bekräftelse från dessa att dom förstått meningen
 med det jag skrivit till dom.
  Jag brukar inte förstå så mycket av vad jag skrivit, och de är väl heller inte meningen.
 Jag bara skriver det som kommer i mitt sinne någonstans ifrån.
 Så länge som jag är i  flödet så skriver jag, utan att tänka en tanke själv, orden bara kommer och det slutar alltid med samma ord:
 Jag är Gabriel!
 sedan är det tomt i huvudet (som vanligt alltså).
 
  Skriften blir ganska slarvig och saknar helt punkt, komma, stor
 bokstav, är ibland ganska svårläst Jag skriver alltid för hand
 och renskriver sedan på datorn.
 Jag har gjort detta till  fem st. olika personer, som har frågat
 om jag ville göra det. Jag gör det aldrig åt "tredje person"
 eftersom detta är personligt, endast till den som ber om det.
 Alla har varit mycket glada över det jag kunnat förmedla,
 via min vän på Gabriel på andra sidan.
 
 Vad jag har skrivit har enligt dom själva varit klockrent,
 och dom har förstått innebörden av det hela.
 Jag är själv mycket förundrad över detta och hur det kan hända,
 jag blir väldigt glad varje gång jag får bekräftat av mottagarna
 att dom förstått det hela, och fått svar på det dom har undrat över.
 
 Nu undrar ni kanske hur det går till, jag skall förklara hur jag gör.
 Jag tonar in mej på den personen som jag skall skriva till, ber
 sedan Gabriel om hjälp, att han ger mej det som denna person bäst behöver här och nu,
 sedan väntar jag bara till orden kommer, och skriver så länge det kommer något, när orden:
 Jag är Gabriel, kommer så vet jag att det är "färdigt"
 De jag tycker är så märkligt är att det har även fungerad fast det gällt någon som jag aldrig har träffat,
  och inte vet alls vad det är för person.
 Jag får lite upplysningar om personen i fråga under tiden som jag skriver,
 därför gör jag aldrig detta till någon som inte själv bett mej.
 Jag arbetar under total tystnadsplikt, likaså vid privatsittningar.

yg24.gif